world cup 2010

world cup 2010

Phan Thanh Bình dự World Cup 2010【world cup 2010】:Thanh Bình (trái) và Philani bên chiếc cúp vàng Fi