Saudi Arabia chỉ có 4 ngày chuẩn bị trước khi đối đầu tuyển Việt Nam

Saudi Arabia chỉ có 4 ngày chuẩn bị trước khi đối đầu tuyển Việt Nam

Đội tuyển Saudi Arabia có quãng thời gian chuẩn bị trùng với FIFA days. Đội cũng không thể tập trung