V-StarsđágiaohữuvớiHộiDNDLphốCổ,quyêntiềnủnghộđồngbàoMùCăngChải

Vào lúc 17h00 ngày 09/8/2017, đội bóng nghệ sỹ V-Stars sẽ đá giao hữu với đội bóng Hội doanh nghiệp du lịch phố cổ để ủng hộ đồng bào Mù Căng Chải (Yên Bái).