Các CLB tại V.League có thể sử dụng 3 ngoại binh tại mùa giải 2019?

Các CLB tại V.League có thể sử dụng 3 ngoại binh tại mùa giải 2019?

Theo đó, các CLB tại V.League 2019 có thể sử dụng tối đa 3 ngoại binh trong giải. Tuy nhiên, vấn đề