Tottenham mượn trung vệ của Barca

Tottenham mượn trung vệ của Barca

Tottenham sẽ trả 80% lương mà Lenglet đang hưởng tại Barca, trong khi đội bóng Tây Ban Nha thanh toá