than quang ninh gap thanh hoa

than quang ninh gap thanh hoa

Trên sân nhà, Thanh Hóa bị mất điểm, Than Quảng Ninh phải chia điểm đáng tiếc【than quang ninh gap th