Tổnghợpvòng4giảiNghiSơnLeague2017:Nóngbỏngcuộcđuasongmã

PTSC Thanh Hoá và FC Nghi Sơn đang tạo ra cuộc đua song mã rất thú vị sau vòng 4 giải Nghi Sơn League 2017