Tiếp xúc Barcelona cũng có xu hướng rút khỏi Chao châu Âu!Pike chế giễu Foster: Hôm qua đã nhảy Permainan Judi Bola

Tiếp xúc Barcelona cũng có xu hướng rút khỏi Super League châu Âu!Pike đã chế giễu Đức Phật hôm qua [Permainan Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 21 tháng 4: Sau sáu đội ở Premier League đã rút khỏi EU Super League, Super League châu Âu chỉ còn lại từ các đội La Liga và Thesix của Serie A.Among sáu đội này, Juventus và Hoàng đế