olympic 2012

olympic 2012

Tấm huy chương Olympic muộn màng【olympic 2012】:Từng chờ đợi, hy vọng rồi tuyệt vọng bởi mọi việc ngỡ