Văn Lâm gặp tai nạn ngoài ý muốn khi đang tập luyện

Văn Lâm gặp tai nạn ngoài ý muốn khi đang tập luyện

Đặng Văn Lâm đau đớn khi bị sút bóng trúng vùng nhạy cảm (Nguồn: MTUTD)Ở phần tập đối mặt và phản xạ