IOC lập quỹ 800 triệu USD giải quyết khó khăn do hoãn Olympic Tokyo

IOC lập quỹ 800 triệu USD giải quyết khó khăn do hoãn Olympic Tokyo

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach nêu rõ quỹ hỗ trợ trên gồm 650 triệu USD để bù đắp