haichienthang2016

haichienthang2016

Việt Nam – Syria 2-0: Chiến thắng đẹp【haichienthang2016】:Là trận đấu giao hữu nhưng từ khi bóng chưa