ha gia lai vs sanna khánh hòa – vleague – vòng 22

Các trọng tài người Singapore điều khiển trận Becamex Bình Dương – Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai –