Tương lai nào cho bóng đá phong trào Bắc Giang?

Trên bản đồ Bóng đá Việt Nam từ chuyên nghiệp đến sân chơi phong trào, tất cả những người có chuyên môn hay có tính tổng hợp cùng nhận ra Bắc Giang là một vùng đất còn rất nhiều hạn chế, thậm chí phải nói là chững lại so với cộng đồng chung đang ngày càng thăng hoa khắp mọi nơi. Mà chững lại chính là thụt lùi.