Bố mẹ Duy Mạnh quyết đi Hải Phòng cổ vũ dù con trai đã ngắn cản vì lo nguy hiểm

Bố mẹ Duy Mạnh quyết đi Hải Phòng cổ vũ dù con trai đã ngắn cản vì lo nguy hiểm

Duy Mạnh vui vẻ khi gặp mẹ trên SVĐ Lạch Tray tại vòng 14 V.League 2019. T/H: Hiếu Lương.Trận đấu gi