Chờ đợi màn thể hiện của tuyển Anh

Chờ đợi màn thể hiện của tuyển Anh

Tiền đạo H.Kên (ở giữa), mũi nhọn đột phá nguy hiểm của đội tuyển Anh.Đội tuyển Anh được đánh giá vư