GiảibóngđáLiênngânhàngmởrộng-CúpHồGươm2013

GiảibóngđáLiênngânhàngmởrộng-CúpHồGươm2013

Tiếp theo thành công của giải bóng đá Liên ngân hàng mở rộng – Cúp Hồ Gươm 2012, được sự chỉ đạo của NHNN Hà Nội, LĐBĐ Việt Nam, cùng các lãnh đạo Ngân hàng và lãnh đạo Doanh nghiệp; CLB Bóng đá Liên ngân hàng (BUFC) phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Bóng đá Việt Nam (VFM) tổ chức “Giải bóng đá Liên ngân hàng mở rộng Cúp Hồ Gươm 2013″.