bỏ ngỏ

bỏ ngỏ

Đàm phán thất bại, Quang Hải bỏ ngỏ tương lai【bỏ ngỏ】:Nhiều người quan tâm việc liệu Quang Hải có ra