BầuHạnh-ChânTình308:“Tôilàôngbầu…nhứcđầunhấtquảđất”

BầuHạnh-ChânTình308:“Tôilàôngbầu…nhứcđầunhấtquảđất”

Nói đến đội bóng của nghệ sĩ Chân Tình 308 FC thì người ta phải nhắc đến bầu Hạnh bởi đây là người “cầm đầu” đội bóng này.