Real Madrid sẽ tiếp tục thống trị châu Âu bằng 350 triệu bảng?

Real Madrid sẽ tiếp tục thống trị châu Âu bằng 350 triệu bảng?

Trong những mùa giải gần đây, Real Madrid phải thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Họ không