UEFA Champions League-Vinius-Ring-Ring Salah Khó cứu Chúa Real Madrid 3-1 Liverpool Agen Bola1388

UEFA Champions League-Vinius-Ring-Ring Salah Khó cứu Chúa 3-1 Liverpool [Agen Bola1388]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 7 tháng 4Chung kết của Champions League, Real Madridvictory Liverpool 3-1 tại nhà.Venitus ở phút thứ 27 và lần đầu tiên