“Messi Thái” Chanathip tạo nên lịch sử tại Nhật Bản, chợt nhìn lại “Messi Việt” Công Phượng đã lãng phí thanh xuân của mình

“Messi Thái” Chanathip tạo nên lịch sử tại Nhật Bản, chợt nhìn lại “Messi Việt” Công Phượng đã lãng phí thanh xuân của mình

2 Messi của Đông Nam Á. Ảnh: Minh HuyChanathip – Messi “còi cọc” viết nên lịch sử cho Đông Nam ÁNếu